Regulaminy i tabele opłat

Regulaminy


Tabele opłat

Tabela opłat: księgowość dla działalności gospodarczych – KPiR, ryczałt, karta podatkowa
Tabela opłat: pełna księgowość – spółki, stowarzyszenia, fundacje
Tabela opłat: księgowość dla działalności gospodarczych – KPiR, ryczałt, karta podatkowa
Cennik (netto) dla nowych Klientów obowiązuje od dnia 1.01.2016 r.

Usługi - pakiet podstawowy START KOMFORT PREMIUM
Podstawowa opłata za pakiet usług 0 200 400
Ilość dokumentów w pakiecie podstawowym - 20 25
Księgowanie dokumentów przez księgową -
Program do fakturowania
Faktury walutowe FS
Faktury walutowe FZ
Faktury cykliczne
Kartoteka kontrahentów
Logo na fakturze
Indywidualne szablony faktur PDF
Rejestracja wydatków
Rozliczanie samochodów
Kalkulacja PIT
Kalkulacja VAT
Kontrola miesiąca
Zapłać teraz
Dodaj do koszyka z datą dzisiejszą, wg terminu zapłaty, z datą przyszłą
Kontrola należności
Kontrola zobowiązań
Zamknięcie miesiąca
Helpdesk - email -
Helpdesk - telefon -
Czas reakcji na zapytanie 24 godz. 24 godz. 1 godz.
Automatyczne rozpoznawanie zapłat za FS
Automatyczne rozpoznawanie zapłat za FZ
Automatyczne księgowanie kosztów bankowych
Automatyczne rozpoznawanie zapłat za podatki i ZUS
Graficzne intuicyjne rozliczanie operacji bankowych
Informacje email o zapłatach za faktury
Sprawdzenie dokumentów (paczka do 20 dok.) -
Raport zapotrzebowania na gotówkę
Elektroniczne wysyłanie deklaracji VAT -
Raport uzgodnienia podatku VAT
Dodatkowe usługi i funkcjonalności START KOMFORT PREMIUM
Spersonalizowany szablon faktury - opłata miesięczna 5
Powiadomienia SMS o zapłatach za fakturę / terminach płatności 5 10
Pakiet - późne zamknięci miesiąca (do dnia 17- go następnego miesiąca) - 50
Monitoring brakujących kosztów (po dostarczeniu dokumentów) - 25
Opieka nad płatnościami - rozliczanie zapłat i monitowanie (paczka 25 dok.) - 75
Dodatkowa licencja dla asystentki / fakturzystki 15 15
Skanowanie dokumentów (paczka 25 dok.) - 20
Szkolenie - godzina z księgową - jak prawidłowo wystawiać faktury 100
Szkolenie - godzina z księgową - wstęp do samodzielnego księgowania 100 - -
Sprawdzenie księgowań - miesięczny ryczałt za paczkę dokumentów 10 szt. 50 - -
OCR - wprowadzanie dokumentów ze skanów - miesięczny ryczałt za paczkę 20 szt. 50 - -
Porada - optymalizacja podatkowa 100 100
Parametryzacja systemu 50
Opłaty dodatkowe START KOMFORT PREMIUM
Usługa zamówienia kuriera w celu odebrania dokumentów księgowych (także w przypadku nieodebrania dokumentów pomimo wcześniejszego potwierdzenia klienta umówionego terminu) - 15 15
Zaksięgowanie dokumentów ponad limit (za dokument) - 5 8
Porada księgowa (email) 30 30
Porada doradcy podatkowego (email) 50 50
Obsługa kontroli podatkowych (godz.) 150 150 150
Obsługa kadrowa (pracownik) 35 35 35
Obsługa płacowa - etat (pracownik) 35 35 35
Obsługa płacowa - UCP (umowa) 20 20 20
Rozliczenie składki ZUS właściciela lub osoby współpracującej 30 30 30
Korekta deklaracji 100 100 100
Księgowanie faktur walutowych - dopłata (dok.) 10 10
Księgowanie wyciągów bankowych (pozycja) 2 2 2
Opóźnione dostarczenie dokumentów (do 17-go) - 50 zł + 8 zł za dok.
Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym) - 80 zł + 10 zł za dok. 80 zł + 10 zł za dok.
Korekta kosztów w związku z brakiem zapłaty faktury 30 30 30
Wyjaśnienia sald z kontrahentami (kontrahent) 10 10 10
Zgłaszanie i aktualizacja danych w US / ZUS 30 30 30
Sprawozdawczość do GUS 30 30 30
Konsultacje księgowe / kadrowe / płacowe (godz.) 150 150 150
Rozliczanie przychodów z innych źródeł 150 150 150
Zestawienie dokumentacji do kredytu 100 100 100
Zestawienia na zamówienie Klienta 150 150 150
Sporządzanie innych deklaracji 100 100 100
Rozliczenie wspólnika w spółce - 30 30
Usługi dodatkowe - kadry / płace
Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (za każdą umowę) 10 10 10
Przygotowanie ZPA, ZFA 50 50 50
Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę) 30 30 30
Pakiet rozliczeń miesięcznych i wysyłki deklaracji ZUS i PIT-4 (poniżej 10 pracowników) 50 50 50
Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT-8AR, PIT-11) - sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta (pakiet 5 pracowników) 110 110 110
Sporządzenie dodatkowego rozliczenia rocznego PIT-11 sztuka (powyżej 5 pracowników) 20 20 20
Sporządzenie deklaracji PFRON 40 40 40
Opłaty administracyjne START KOMFORT PREMIUM
Oplata manipulacyjna za zmianę abonamentu na niższy 25
Wysłanie do użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury) 10 10 10
Monit telefoniczny o zapłatę faktury (10 dni po terminie i następnie co 10 dni) 10 15
Wysyłka pocztą monitu / wezwania do zapłaty faktury (10 dni po terminie i następnie co 10 dni) 25 25 25
Wznowienie świadczenia usług po zablokowaniu konta za brak płatności - 100 100
Pozostaw nam swoje dane,
a odezwiemy się do Ciebieczytaj więcej
Zaznacz checkbox

lub
Zadzwoń (22) 100 50 60
Integracja z kontem
Gwarancję zapewnia
Fundusze europejskie
Transakcje obsługuje
Aplikacja mobilna