Tabela opłat: pełna księgowość – spółki, stowarzyszenia, fundacje

Cennik (netto) dla nowych Klientów obowiązuje od dnia 1.01.2016 r

 

 

 

Usługi - pakiet podstawowy

KOMFORT 

PREMIUM  

Podstawowa opłata za pakiet usług

450

700

Ilość dokumentów w pakiecie podstawowym

10

25

Opłata za każdy dodatkowy dokument

10

15

Kodowanie dokumentów wg MPK, PROJ, LOB

2

 

Księgowanie transakcji z wyciągów bankowych, raportów kasowych

1

1

Parowanie rozrachunków

3

3

Komunikacja dotycząca rozrachunków (60 min.)

150

150

Program do fakturowania i repozytorium skanów (do dwóch użytkowników)

 

 

Księgowanie dostarczonych, prawidłowo opisanych dokumentów

 

 

Rozliczanie rozrachunków, prawidłowo opisanych w pozycjach WB/RK lub w załączniku otrzymanym od Klienta

 

 

Prowadzenie ewidencji ŚT i WNiP

 

 

Sporządzenie kalkulacji podatkowej CIT, VAT-7, VAT-7K

 

 

Standardowe raportowanie wg określeń umownych

 

 

Konsultacje księgowe

30 min.

180 min.

Czas reakcji na zapytanie

24 godz.

1 godz.

Usługi dodatkowe - księgowość

KOMFORT  

PREMIUM  

Dodatek za księgowanie faktur walutowych

5

5

Składanie innych deklaracji, w szczególności PCC, VAT-UE

30

15

Korekta wysokości zaliczki na podatek dochodowy lub deklaracji podatku VAT z winy użytkownika (opłata obejmuje korektę jednego okresu dla jednego podatku)

 

min. 100

 

min. 100

 

Inne prace księgowe ponad standardowy zakres prac (rozliczanie produkcji, uzgodnienia, korekty, itd.)

40

30

Konsultacje, opinie, inne prace księgowe (zlecone przez Użytkownika - 15 min.)

40

40

Prace realizowane w trybie express (wykonane w dniu zlecenia lub następnym)

60

60

Dopłata za prowadzenie korespondencji z Użytkownikiem w języku angielskim

100

100

 

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

jedna opłata

miesięczna

jedna opłata

miesięczna

Pakiet - Doradztwo na start

300

200

Pakiet - Doradztwo podatkowe

300

200

Polityka rachunkowości (na zlecenie Klienta)

400

400

Późne zamknięcie miesiąca (do dnia 17-go następnego miesiąca)

50

50

Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym)

80

80

Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta (za 1 dok.)

10

10

Usługi dodatkowe - kadry / płace

KOMFORT

PREMIUM

Naliczanie płac (za każdego pracownika/zleceniobiorcę)

35

35

Obsługa kadrowa za każdego pracownika)

35

35

Konsultacje, niestandardowe usługi płacowe i kadrowe - wg indywidualnej wyceny godzinowej

150

150

Przygotowanie ZPA, ZFA

50

50

Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika

30

30

Pakiet rozliczeń miesięcznych i wysyłki deklaracji ZUS i PIT-4 (poniżej 10 pracowników)

50

50

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT-8AR, PIT-11) - sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta

110

110

Sporządzenie dodatkowego rozliczenia rocznego PIT-11 sztuka (powyżej 5 pracowników)

20

20

 

Sporządzenie deklaracji PFRON

40

40

Pomoc w założeniu firmy / przeniesieniu danych

KOMFORT  

 PREMIUM  

Pomoc w rejestracji spółki - przygotowanie dokumentów dotyczących rejestracji spółki i zgłoszenie do odpowiednich urzędów

1200

700

Przejęcie dokumentacji od poprzedniego biura rachunkowego - wg indywidualnej wyceny godzinowej

150

100

Migracja danych z innego systemu księgowego (przeniesienie sald, obrotów, należności i zobowiązań, ewidencji środków trwałych z poprzedniego systemu księgowego) - wg indywidualnej wyceny godzinowej

 

150

 

100

Usługi dodatkowe - optymalizacja podatkowa

KOMFORT

PREMIUM

Przegląd podatkowy PIT - konsultacje doradca podatkowy - wg indywidualnej wyceny godzinowej

250

250

Przegląd podatkowy VAT - konsultacje doradca podatkowy - wg indywidualnej wyceny godzinowej

250

250

Wysyłka drogą elektroniczną monitu o płatności przeterminowanej ponad 14 dni

5

5

Monitowanie telefoniczne o płatności przeterminowanej ponad 14 dni

10

10

Wysyłka pocztą wezwania do zapłaty płatności przeterminowanej o więcej niż 30 dni

20

20

Wznowienie świadczenia usług po zablokowaniu konta za brak płatności

100

100

Wysłanie do Użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)

5

5

Rozliczanie metodą kasową

100

 

Usługi dodatkowe - aplikacja online

KOMFORT

PREMIUM

Obieg i kontrola kosztów wg kategorii zarządczych (za dokument)

2,5

2,5

Dostęp do modułu budżetów (miesięcznie)

100

100

Dostęp do modułu przelewów - eksport do wybranych banków (miesięcznie)

100

100

Dodatkowy dostęp powyżej dwóch (miesięcznie)

50

50

Wdrożenie obiegu i narzędzia do kontroli kosztów (jednorazowo)

od 1500

od 1500

Opłata za help-desk i dodatkowe szkolenie (godzina)

200

200

 

Regulamin

serwisu SuperKsięgowa.pl dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A.

oraz usług mKsięgowość START, mKsięgowość KOMFORT, mKsięgowość KOMFORT noPaper i mKsięgowość PREMIUM

Zobacz/pobierz regulamin w PDF

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych.            design studiokreatywa.pl

 

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60
Korzystaj ze wsparcia księgowych, kadrowych, specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 56 C 00-803 Warszawa